14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boafgiftsloven § 43

Uddrag fra kommentarerne til boafgiftsloven § 43:

Til §§ 41-43
Bestemmelserne omhandler straf for f.eks. at afgive urigtige oplysninger eller undlade at afgive boopgørelse eller anmeldelser. Der straffes for forsætlige og groft uagtsomme forhold. Straffen er bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år. Der er desuden regler om administrative bødeforlæg og ransagning. Bestemmelserne svarer til bestemmel...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.