14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boafgiftsloven § 38

Uddrag fra kommentarerne til boafgiftsloven § 38:

Til § 38
Den foreslåede bestemmelse om betaling af rente ved for sen betaling af afgifterne svarer til den gældende bestemmelse i arve- og gaveafgiftslovens §§ 24, stk. 1, og 33, stk. 1. Rente pålægges også i det omfang, den fulde afgift ikke er betalt til tiden. Hvis boopgørelse eller anmeldelse ikke indsendes rettidigt, forhøjes af...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.