14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boafgiftsloven § 32

Uddrag fra kommentarerne til boafgiftsloven § 32:

Til § 32
Efter bestemmelsens stk. 1 og 2 kan skatteministeren efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler for boernes, de anmeldelsespligtiges og skifteretternes opgørelse, beregning og opkrævning af boafgifterne. Sådanne regler skal bl.a. indeholde oplysning om, - hvilke oplysninger anmeldelser efter § 10 stk. 3-6, sk...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.