14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boafgiftsloven § 30

Uddrag fra kommentarerne til boafgiftsloven § 30:

Til § 30
Det foreslås efter stk. 1, at gaveafgiften forfalder til betaling samtidig med indgivelsen af gaveanmeldelsen. På samme måde som efter arve- og gaveafgiftslovens § 46 foreslås det endvidere, at gavemodtager hæfter for afgiften, men at gavegiver hæfter solidarisk med modtageren. Efter stk. 2 skal told- og skatteregionen som hidtil ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.