14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boafgiftsloven § 27

Uddrag fra kommentarerne til boafgiftsloven § 27:

Til §§ 26-28
Afgiftspligten af gaver givet mellem gaveafgiftspligtige personer indtræder efter § 26 ved modtagelsen af gaven. Gavemodtager og gavegiver skal senest den 1. maj i det følgende år indgive en anmeldelse om gaven til told- og skatteregionen på det sted, hvor gavegiver bor. Hvis der til en gave er knyttet betingelser, anses gaven før...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.