14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boafgiftsloven § 26a

Uddrag fra kommentarerne til boafgiftsloven § 26a:

Det foreslås, at der pålægges gavemodtageren oplysningspligt om dispositioner, der medfører forhøjelse af gaveafgiften, jf. forslaget til boafgiftslovens § 26 a, dvs. overdragelse af aktier eller erhvervsvirksomhed inden udløbet af 3-årsperioden.Afgiftspligten indtræder ved overdragelsen, og den foreslåede oplysningspligt indebærer, at gavemodtager...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.