14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boafgiftsloven § 23

Uddrag fra kommentarerne til boafgiftsloven § 23:

Til §§ 22 og 23
Gaver er efter statsskattelovens § 4, litra c, indkomstskattepligtige. Gaver mellem visse nærtstående personer er dog lempeligere beskattede som gaveafgiftspligtige, jf. arve- og gaveafgiftslovens § 44, stk. 1, og statsskattelovens § 5, litra b. Der er tale om en gave, når en person i levende live vederlagsfrit overfører et ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.