14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boafgiftsloven § 13a

Uddrag fra kommentarerne til boafgiftsloven § 13a:

Der foreslås indsat en ny bestemmelse om passivposter. Bestemmelsens stk. 1-3 omhandler beregning af passivposter til udligning af latent skattetilsvar ved udlodning med succession fra dødsboer, der ikke er fritaget for beskatning efter dødsboskattelovens § 6. Denne del af bestemmelsen svarer i et vist omfang til de gældende regle...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.