14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Boafgiftsloven § 12a

Uddrag fra forarbejderne til boafgiftsloven § 12a:

Som anført ovenfor under bemærkningerne til nr. 1 medfører forslaget ikke ændringer i principperne for kompetencefordelingen mellem skifteretterne og SKAT, dvs. at spørgsmål om værdiansættelse som hidtil behandles i det judicielle system, jf. boafgiftslovens § 12.Det foreslås, at SKAT tillægges kompetence til at træffe afgørelse vedrørende spørgsmå...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.