14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Boafgiftsloven § 12

Uddrag fra forarbejderne til boafgiftsloven § 12:

Til § 12
Efter arve- og gaveafgiftslovens § 17 skal et aktivs eller passivs værdi fastsættes til handelsværdien på skæringsdagen eller på det tidspunkt, hvor det udlægges til en arving. Det foreslås i stk. 1, at disse regler fortsat skal være gældende. Værdierne i anmeldelser efter § 10, stk. 3, 4 og 6, ansættes på tidspunktet for an...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.