14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boafgiftsloven § 1

Uddrag fra kommentarerne til boafgiftsloven § 1:

Til § 1
Det foreslås i stk. 1, at der skal betales en boafgift på 15 pct. af den formue, som en afdød person efterlader sig. Endvidere foreslås i stk. 2 den del af formuen, som tilfalder andre personer end afdødes nærmeste pårørende, pålagt en tillægsboafgift på 25 pct. Da tillægsboafgiften beregnes efter fradrag af den del af boafgiften ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.