14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Boafgiftsbekendtgørelsen § 18

Bekendtgørelse om boafgifter og gaveafgift m.v. paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af boafgiftsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 928 af 04. October 2005. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Gaver givet før den 1. juli 1995, som giver har forbeholdt sig indtægterne eller nytten af for sin livstid eller for et tidsrum, skal ifølge boafgiftslovens § 49 afgiftsberigtiges med gaveafgift, når rente- eller brugsretten ophører.

•••

Stk. 2 Ophører rente- eller brugsretten, medens giver lever, skal gaveanmeldelse indgives, og gaveafgiften betales, senest den 1. maj i året efter, at rente- eller brugsretten er ophørt.

•••

Stk. 3 Ophører rente- eller brugsretten ved givers død, skal gaveanmeldelsen indgives, og gaveafgiften betales, senest den 1. maj i året efter dødsfaldet.

•••
profile photo
Profilside