14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Boafgiftsbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om boafgifter og gaveafgift m.v. paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af boafgiftsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 928 af 04. oktober 2005. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Boopgørelsen indsendes, jf. boafgiftslovens § 10, stk. 1 og stk. 2, til skifteretten i den retskreds, hvor afdøde ved sin død havde bopæl, og til told- og skatteforvaltningen. Boopgørelsen skal være underskrevet af samtlige arvinger, såfremt boet behandles efter boafgiftslovens § 10, stk. 1. Såfremt boet behandles efter boafgiftslovens § 10, stk. 2, skal boopgørelsen være underskrevet af bobestyreren.

•••

Stk. 2 Når et bo efter dødsboskiftelovens § 2 er henvist til skiftebehandling her i landet, skal opgørelsen indgives til den pågældende skifteret.

•••

Stk. 3 Boopgørelsen indsendes, jf. boafgiftslovens § 10, stk. 1 og stk. 2, til skifteretten i den retskreds, hvor afdøde ved sin død havde bopæl, og til told- og skatteforvaltningen. Boopgørelsen skal være underskrevet af samtlige arvinger, såfremt boet behandles efter boafgiftslovens § 10, stk. 1. Såfremt boet behandles efter boafgiftslovens § 10, stk. 2, skal boopgørelsen være underskrevet af bobestyreren.

•••
profile photo
Profilside