14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Blodforsyningsloven § 4

Uddrag fra kommentarerne til blodforsyningsloven § 4:

Til § 4
Bestemmelsens stk. 1-3 og stk. 5 viderefører § 2 i den gældende blodforsyningslov (Folketingstidende tillæg C 692). Som en ny bestemmelse i stk. 4 bemyndiges indenrigs- og sundhedsministeren til at fastsætte regler om, at der – med accept fra Bloddonorerne i Danmark og godke...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.