14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bladpuljeloven § 3

Uddrag fra kommentarerne til bladpuljeloven § 3:

Til § 3
Det foreslås, at kulturministeren bemyndiges til at fastsætte en række tilskudsadministrative regler og regler om, at udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt eller afgivne tilsagn bortfalder i tilfælde, hvor tilskudsmodtageren ikke opfylder betingelserne for tilskuddet. Herved sigtes der primært til den situation, ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.