14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bladpuljeloven § 3

Lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bladpuljeloven og bygger på lov nr. 1214 af 27. December 2003. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om fordeling af tilskud, om indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse samt om vilkår for anvendelse af tilskud.

•••

Stk. 2 Udbetaling af tilskud kan ske forskudsvis.

•••

Stk. 3 Afgivne tilsagn bortfalder, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtageren ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

•••
profile photo
Profilside