14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bladpuljeloven § 1

Uddrag fra kommentarerne til bladpuljeloven § 1:

Til § 1
Der foreslås oprettet en pulje på finansloven til distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter efter ansøgning. Til stk. 2 Det foreslås, at kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om grundlaget for tilskudsordningen. Det må anses for hensigtsmæssigt,...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.