14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Biobrændstofloven § 9

Uddrag fra kommentarerne til biobrændstofloven § 9:

Til § 9
Bestemmelsen indeholder en beføjelse til klima- og energiministeren til at bemyndige en under ministeriet oprettet institution eller anden offentlig myndighed til at udøve de beføjelser, der efter forslaget er tillagt ministeren. Det forventes, at klima- og energiministeren vil delegere sine beføjelser efter forslaget til Energistyrelsen.Bestemmels...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.