14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bilbogsbekendtgørelsen § 23

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bilbogsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1213 af 25. October 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Tinglysning af påtegning på et papirbaseret dokument kan ske, når det pågældende dokument er konverteret til et digitalt dokument.

•••

Stk. 2 Tinglysningsretten forestår konverteringen af papirbaserede dokumenter, jf. dog stk. 6.

•••

Stk. 3 Anmodning om konvertering af et papirbaseret dokument skal indgives skriftligt til Tinglysningsretten.

•••

Stk. 4 En anmodning om konvertering af et papirbaseret pantebrev skal indeholde oplysning om, hvorvidt konverteringen af det pågældende pantebrev er nødvendig for tinglysning af en påtegning på pantebrevet. Tinglysningsretten kan udarbejde en særlig blanket, der skal anvendes ved fremsendelse af anmodningen.

•••

Stk. 5 Ved anmodning om konvertering af et papirbaseret pantebrev skal det originale dokument indsendes til retten sammen med anmodningen om konvertering. Er det originale pantebrev bortkommet, kan der ikke ske konvertering, før der er opnået dom til mortifikation.

•••

Stk. 6 Autoriserede anmeldere kan aflyse papirbaserede pantebreve uden forudgående konvertering.

•••
profile photo
Profilside