Bilag 6

Tilbage til: Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven


ATP-bidrag (F-sats)

Lønperiode/
Timeinterval
 
Lønmodtagers
andel (1/3)
Arbejdsgivers
Andel (2/3)
Samlet
bidrag
Månedslønnede:
(Timer pr. måned)
       
Mindst 117
Mindst 78 – under 117
Mindst 39 – under 78
Under 39
(fuldtid)
(2/3 tid)
(1/3 tid)
83,85
55,90
27,95
0,00
167,75
111,85
55,90
0,00
251,60
167,75
83,85
0,00
         
14-dages lønnede:
(Timer i 14-dages periode)
       
Mindst 54
Mindst 36 – under 54
Mindst 18 – under 36
Under 18
(fuldtid)
(2/3 tid)
(1/3 tid)
44,10
29,40
14,70
0,00
88,20
58,80
29,40
0,00
132,30
88,20
44,10
0,00
         
Ugelønnede:
(Timer pr. uge)
       
Mindst 27
Mindst 18 – under 27
Mindst 9 – under 18
Under 9
(fuldtid)
(2/3 tid)
(1/3 tid)
22,05
14,70
7,35
0,00
44,10
29,40
14,70
0,00
66,15
44,10
22,05
0,00
         
Løsarbejdere:
Pr. time
 
0,60
1,20
1,80