Bilag 5

Tilbage til: Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven


ATP-bidrag (E-sats)

Lønperiode/
Timeinterval
 
Lønmodtagers
andel (1/3)
Arbejdsgivers
Andel (2/3)
Samlet
bidrag
Månedslønnede:
(Timer pr. måned)
       
Mindst 117
Mindst 78 – under 117
Mindst 39 – under 78
Under 39
(fuldtid)
(2/3 tid)
(1/3 tid)
73,05
48,70
24,35
0,00
146,15
97,45
48,70
0,00
219,20
146,15
73,05
0,00
         
14-dages lønnede:
(Timer i 14-dages periode)
       
Mindst 54
Mindst 36 – under 54
Mindst 18 – under 36
Under 18
(fuldtid)
(2/3 tid)
(1/3 tid)
38,40
25,60
12,80
0,00
76,80
51,20
25,60
0,00
15,20
76,80
38,40
0,00
         
Ugelønnede:
(Timer pr. uge)
       
Mindst 27
Mindst 18 – under 27
Mindst 9 – under 18
Under 9
(fuldtid)
(2/3 tid)
(1/3 tid)
19,20
12,80
6,40
0,00
38,40
25,60
12,80
0,00
57,60
38,40
19,20
0,00
         
Løsarbejdere:
Pr. time.
 
0,52
1,04
1,56