Bilag 4

Tilbage til: Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge

  • Andre bilag

  • Bilag 1Jernbanens linjeføring og placeringen af stationen ved Køge Nord
  • Bilag 1 aNiveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertilhørende anlæg
  • Bilag 2Naturlokaliteter
  • Bilag 3Kulturhistoriske forhold
  • Bilag 4Naturlokaliteter
  • Bilag 5Kulturhistoriske forhold

Naturlokaliteter