Bilag 4

Tilbage til: Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven


ATP-bidrag (D-sats)

Lønperiode/
Timeinterval
 
Lønmodtagers
Andel (1/3)
Arbejdsgivers
andel (2/3)
Samlet
bidrag
Månedslønnede:
(Timer pr. måned)
       
Mindst 117
Mindst 78 – under 117
Mindst 39 – under 78
Under 39
(fuldtid)
(2/3 tid)
(1/3 tid)
52,65
35,10
17,55
0,00
105,35
70,25
35,10
0,00
158,00
105,35
52,65
0,00
         
14-dages lønnede:
(Timer i 14-dages periode)
       
Mindst 54
Mindst 36 – under 54
Mindst 18 – under 36
Under 18
(fuldtid)
(2/3 tid)
(1/3 tid)
27,90
18,60
9,30
0,00
55,80
37,20
18,60
0,00
83,70
55,80
27,90
0,00
         
Ugelønnede:
(Timer pr. uge)
       
Mindst 27
Mindst 18 – under 27
Mindst 9 – under 18
Under 9
(fuldtid)
(2/3 tid)
(1/3 tid)
13,95
9,30
4,65
0,00
27,90
18,60
9,30
0,00
41,85
27,90
13,95
0,00
         
Løsarbejdere:
Pr. time
 
0,38
0,76
1,14