Bilag 3

Bilag

Andre bilag

  • Bilag 1 (Udbygning af motorvej E20/E45 ved Kolding)

  • Bilag 2 (Anlæg af Kalundborgmotorvejens tredje etape)

  • Bilag 3 (Udbygning af rute 15, Ringkøbing-Herning)

Udbygning af rute 15, Ringkøbing-Herning