Bilag 3

Tilbage til: Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven


ATP-bidrag (C-sats)

Lønperiode/
Timeinterval
 
Lønmodtagers
Andel (1/3)
Arbejdsgivers
andel (2/3)
Samlet
bidrag
Månedslønnede:
(Timer pr. måned)
       
Mindst 117
Mindst 78 – under 117
Mindst 39 – under 78
Under 39
(fuldtid)
(2/3 tid)
(1/3 tid)
62,25
41,50
20,75
0,00
124,55
83,05
41,50
0,00
186,80
124,55
62,25
0,00
         
14-dages lønnede:
(Timer i 14-dages periode)
       
Mindst 54
Mindst 36 – under 54
Mindst 18 – under 36
Under 18
(fuldtid)
(2/3 tid)
(1/3 tid)
32,70
21,80
10,90
0,00
65,40
43,60
21,80
0,00
98,10
65,40
32,70
0,00
         
Ugelønnede:
(Timer pr. uge)
       
Mindst 27
Mindst 18 – under 27
Mindst 9 – under 18
Under 9
(fuldtid)
(2/3 tid)
(1/3 tid)
16,35
10,90
5,45
0,00
32,70
21,80
10,90
0,00
49,05
32,70
16,35
0,00
         
Løsarbejdere:
Pr. time
 
0,44
0,88
1,32