Bilag 3

Bilag 3

Justitsministeriets eksempel på blanket, som forbrugeren kan anvende, hvis aftalen fortrydes, jf. bekendtgørelsens § 5:

FORTRYDELSESBLANKET

Herved fortryder jeg aftalen af

dato

om tegning af forsikringsaftale

 

Der henvises til kontrakt-/ordre-/faktura-/bestillingsnummer:

dato:

navn:

adresse:

 

Denne blanket skal afleveres/sendes til:

Forsikringsselskabets navn:

 

adresse: