Bilag 2

Tilbage til: Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven


ATP-bidrag (B-sats)

Lønperiode/
Timeinterval
 
Lønmodtagers
andel (1/3)
Arbejdsgivers
andel (2/3)
Samlet bidrag
Månedslønnede:
(Timer pr. måned)
       
Mindst 117
Mindst 78 – under 117
Mindst 39 – under 78
Under 39
(fuldtid)
(2/3 tid)
(1/3 tid)
32,40
21,60
10,80
0,00
64,80
43,20
21,60
0,00
97,20
64,80
32,40
0,00
         
14-dages lønnede:
(Timer i 14-dages periode)
       
Mindst 54
Mindst 36 – under 54
Mindst 18 – under 36
Under 18
(fuldtid)
(2/3 tid)
(1/3 tid)
17,10
11,40
5,70
0,00
34,20
22,80
11,40
0,00
51,30
34,20
17,10
0,00
         
Ugelønnede:
(Timer pr. uge)
       
Mindst 27
Mindst 18 – under 27
Mindst 9 – under 18
Under 9
(fuldtid)
(2/3 tid)
(1/3 tid)
8,55
5,70
2,85
0,00
17,10
11,40
5,70
0,00
25,65
17,10
8,55
0,00
         
Løsarbejdere:
Pr. time
 
0,25
0,50
0,75