Bilag 2

Tilbage til: Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

  • Andre bilag

  • Bilag 1MINDSTEKRAV VEDRØRENDE PRØVNINGENS INDHOLD OG ANBEFALEDE METODER
  • Bilag 2MINDSTEKRAV TIL INDHOLDET AF EN SYNSRAPPORT

MINDSTEKRAV TIL INDHOLDET AF EN SYNSRAPPORT

Synsrapporten, som udstedes efter en teknisk kontrol, skal mindst omfatte følgende elementer, der anføres efter de respektive harmoniserede EU-koder:

1) Køretøjets identifikationsnummer (VIN eller stelnummer)

2) Køretøjets nummerpladenummer og registreringslandets nationalitetsmærke

3) Tid og sted for prøvning

4) Kilometertællerens stand på prøvningstidspunktet, hvis tilgængelig

5) Køretøjsklasse, hvis tilgængelig

6) Påviste mangler med angivelse af alvorsgrad

7) Resultatet af den tekniske kontrol

8) Datoen for næste tekniske kontrol eller datoen for den nuværende rapports udløbstidspunkt, hvis denne oplysning ikke fremgår på anden vis

9) Prøvningsorganisationens eller synsvirksomhedens navn og underskrift eller identifikation af den prøvningsansvarlige inspektør

10) Andre oplysninger