Bilag 2

Bilag

Andre bilag

  • Bilag 1 (Geografiske områder, hvor uddannelsesinstitutioner ikke er lukket, jf. § 3, nr. 1)

  • Bilag 2 (Liste over kommuner, jf. § 3, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 3, stk. 2)

  • Bilag 3 (Geografiske områder, hvor uddannelsesinstitutioner under visse betingelser ikke er lukket, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, og § 3, stk. 3)

Liste over kommuner, jf. § 3, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 3, stk. 2
Bilag 2 Ishøj Kommune