Bilag 1

Tilbage til: Folkeskoleloven

  • Andre bilag

  • Bilag 1Timetal (minimumstimetal og vejledende timetal) for fagene

Timetal (minimumstimetal og vejledende timetal) for fagene

Klassetrin
Bh.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Timetal i alt
A. Humanistiske fag
                     
Dansk
(minimumstimetal)
 
330
330
240
210
210
210
210
210
210
2.160
Engelsk
(vejledende timetal)
 
30
30
60
60
90
90
90
90
90
630
Tysk eller fransk
(vejledende timetal)
         
60
60
90
90
90
390
Historie
(minimumstimetal)
     
30
60
60
60
60
60
60
390
Kristendomskundskab
(vejledende timetal)
 
60
30
30
30
30
60
30
30
300
Samfundsfag
(vejledende timetal)
               
60
60
120
B. Naturfag
                     
Matematik
(minimumstimetal)
 
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1.350
Natur/teknologi
(vejledende timetal)
 
30
60
60
90
60
60
     
360
Geografi
(vejledende timetal)
             
60
30
30
120
Biologi
(vejledende timetal)
             
60
60
30
150
Fysik/kemi
(vejledende timetal)
             
60
60
90
210
C. Praktiske/musiske fag
                     
Idræt
(vejledende timetal)
 
60
60
60
60
60
60
90
90
90
630
Musik
(vejledende timetal)
 
60
60
60
60
60
30
     
330
Billedkunst
(vejledende timetal)
 
30
60
60
60
30
30
     
270
Håndværk og design
(vejledende timetal)
     
60
90
60
60
     
270
Madkundskab
(vejledende timetal)
         
60
60
     
120
D. Valgfag
(vejledende timetal)
             
60
60
60
180
E. Årligt minimumstimetal pr. klassetrin
600
750
780
810
870
930
930
960
990
990
7.980 ekskl. bh.
/8.580

Note: Timetallene er angivet i klokketimer og uden pauser.

Note: Bh. : Børnehaveklasse.

Note: Ad punkt D. Valgfag: Det bemærkes, at Fælles Mål for valgfagene tysk og fransk er udarbejdet under den forudsætning, at der gives undervisning i disse valgfag i 240 timer fordelt på 7.-9. klassetrin.

Note: Ad punkt E. Årligt minimumstimetal pr. klassetrin, 7. og 8. klassetrin: Det årlige minimumstimetal pr. klassetrin reduceres med 30 undervisningstimer på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted. Hvis konfirmationsforberedelsen finder sted på 8. klassetrin og det er besluttet at anvende § 16 d, stk. 2, kan yderligere op til 30 undervisningstimer af det årlige minimumstimetal pr. klassetrin flyttes til 7. klassetrin.