Bilag 1

Tilbage til: Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)

 • Andre bilag

 • Bilag 1Indholdsfortegnelse
 • Bilag 20. INDLEDNING
 • Bilag 31. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.
 • Bilag 42. INDLEDENDE ØVELSER PÅ VEJ
 • Bilag 53. KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER
 • Bilag 64. TRAFIKANTADFÆRD
 • Bilag 75. VEJFORHOLD
 • Bilag 86. GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED VOGNTOG, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT OG BELÆSNING
 • Bilag 97. UDVIDEDE ØVELSER PÅ VEJ
 • Bilag 108. SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN
 • Bilag 119. MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG
 • Bilag 1210. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE

Indholdsfortegnelse

0.
INDLEDNING
 
0.1
Systematikken i undervisningsplanen
 
0.2
Præstationskravenes anvendelse
   
1.
PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.
 
1.1
Styreapparatet
   
1.1.1
Styreapparatets funktion mv.
 
1.2
Bremser
   
1.2.1
Driftsbremser
   
1.2.2
Nødbremse
   
1.2.3
Parkeringsbremser
   
1.2.4
Supplerende bremser
   
1.2.5
Kontrol af bremser
   
1.2.6
Lovbestemmelser i øvrigt om bremser
 
1.3
El-anlæg, lygter, reflekser mv.
   
1.3.1
El-anlæggets funktion, lygter og reflekser
 
1.4
Bærende dele
   
1.4.1
Bærende deles funktion mv.
 
1.5
Motor, transmission samt energi- og miljørigtig kørsel
   
1.5.1
Energi- og miljørigtig kørsel
 
1.6
Karrosseri og opbygning mv.
   
1.6.1
Karrosseri, opbygning og dets fastgørelse
   
1.6.2
Tilkoblingsanordninger
 
1.7
Indre indretning, udsyn og særligt udstyr
 
1.8
Kontrolapparat (fartskriver)
   
1.8.1
Kontrolapparatets (fartskriverens) funktion
 
1.9
Vogntogets sammenkobling og dokumenter
   
1.9.1
Sammenkobling
   
1.9.2
Registrerings- og koblingsattest
 
1.10
Særlige køretøjer
   
1.10.1
Ikke-registreringspligtige påhængskøretøjer mv.
   
1.10.2
Andre påhængskøretøjer
 
1.11
Lastbilens betjeningsudstyr
   
1.11.1
Betjeningsudstyr
 
1.12
Forebyggende vedligeholdelse og nødvendig reparation
   
1.12.1
Vedligehold mv.
       
2.
INDLEDENDE ØVELSER PÅ VEJ
 
2.1
Forberedelse til kørsel
   
2.1.1
Eftersyn, indstilling mv.
 
2.2
Vogntogs spejle
 
2.3
Igangsætning og standsning ved kørebanekant
   
2.3.1
Start, gearbetjening, igangsætning og bremsning
 
2.4
Højresving om hjørner
   
2.4.1
Færdigheder ved svingning
 
2.5
Baglænskørsel med målbremsning
   
2.5.1
Orientering og bedømmelse af vogntogets længde
       
3.
KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER
 
3.1
Manøvreegenskaber mv.
   
3.1.1
Generelt om forskellige køretøjers manøvreegenskaber mv.
       
4.
TRAFIKANTADFÆRD
 
4.1
Trafikantadfærd mv.
   
4.1.1
Opfattelse, reaktion, syn, helbred, andre trafikanter samt adfærd og holdninger mv.
       
5.
VEJFORHOLD
 
5.1
Vejforhold mv.
   
5.1.1
Risikoforhold og vejenes sikkerhedsmæssige udformning mv.
       
6.
GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED VOGNTOG, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT OG BELÆSNING
 
6.1
Anvisninger for færdslen
   
6.1.1
Anvisninger for færdslen mv.
   
6.1.2
Kørekortkategori og førerret
 
6.2
Dimensioner og gods samt særlige forhold mv.
   
6.2.1
Vogntogets bredde
   
6.2.2
Vogntogets længde
   
6.2.3
Vogntogets højde
   
6.2.4
Vogntogets vægt
   
6.2.5
Gods
   
6.2.6
Signalgivning, tegngivning og brug af lys
   
6.2.7
Motorstop og slæbning mv.
   
6.2.8
Færdselsulykke
   
6.2.9
Forsikringspligt
   
6.2.10
Overladelse af køretøj til andre
 
6.3
Køre- og hviletidsbestemmelser samt anvendelsen af kontrolapparatet
   
6.3.1
Køre- og hviletidsbestemmelser samt anvendelsen af kontrolapparatet
 
6.4
Godstransport mv.
   
6.4.1
Vejkort og godskørsel
   
6.4.2
Særregler
       
7.
UDVIDEDE ØVELSER PÅ VEJ
 
Øvelse 1:
 
7.1
Igangsætning og standsning ved kørebanekant
   
7.1.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.1.3
Orienteringsfærdigheder
 
7.2
Placering under ligeudkørsel
   
7.2.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.2.3-7.2.4
Orienterings- og manøvrefærdigheder
 
7.3
Hastighed under ligeudkørsel
   
7.3.1
Kendskab til ulykker
   
7.3.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.3.3-7.3.4
Orienterings- og manøvrefærdigheder
   
7.3.5
Lovbestemmelser i øvrigt
 
7.4
Vognbaneskift og sammenfletning
   
7.4.1
Kendskab til ulykker
   
7.4.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.4.3-7.4.4
Orienterings- og manøvrefærdigheder
 
7.5
Vending og baglænskørsel
   
7.5.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.5.3-7.5.4
Orienterings- og manøvrefærdigheder
 
7.13
Højresving i kryds (mindre veje)
   
7.13.1
Kendskab til ulykker
   
7.13.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.13.3-7.13.4
Orienterings- og manøvrefærdigheder
 
7.14
Venstresving i kryds (mindre veje)
   
7.14.1
Kendskab til ulykker
   
7.14.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.14.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.14.4
Manøvrefærdigheder
       
Øvelse 2:
 
7.6
Kørsel forbi holdende køretøjer, gående mv.
   
7.6.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.6.3-7.6.4
Orientering- og manøvrefærdigheder
 
7.7
Møde
 
   
7.7.1
Kendskab til ulykker
   
7.7.2-7.7.5
Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder samt lovbestemmelser i øvrigt
 
7.8
Kørsel foran eller efter andre
   
7.8.1
Kendskab til ulykker
   
7.8.2-7.8.4
Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder
 
7.11
Fremkørsel mod kryds
   
7.11.2-7.11.4
Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder
 
7.12
Ligeudkørsel i kryds
   
7.12.1
Kendskab til ulykker
   
7.12.2
Kendskab til risikoforhold
 
7.13
Højresving i kryds
 
7.14
Venstresving i kryds
 
7.15
Kørsel i rundkørsel
   
7.15.1-7.15.3
Kendskab til ulykker, kendskab til risikoforhold, orienteringsfærdigheder
   
7.15.4
Manøvrefærdigheder
       
Øvelse 3 (Kørsel uden for tættere bebygget område):
 
7.2
Placering under ligeudkørsel
 
7.3
Hastighed under ligeudkørsel
   
7.3.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.3.3-7.3.4
Orienterings- og manøvrefærdigheder
 
7.6
Kørsel forbi holdende køretøjer, gående mv.
 
7.7
Møde
 
7.8
Kørsel foran eller efter andre
 
7.9
Overhaling
   
7.9.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.9.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.9.4
Manøvrefærdigheder
 
7.16
Kørsel på motorvej
   
7.16.1
Kendskab til ulykker
   
7.16.2-7.16.5
Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder samt lovbestemmelser i øvrigt
     
Øvelse 4:
 
7.12
Ligeudkørsel i kryds
 
7.13
Højresving i kryds
 
7.14
Venstresving i kryds
 
7.15
Kørsel i rundkørsel
 
7.17
Kørsel ved siden af andre
   
7.17.3-7.17.4
Orienterings- og manøvrefærdigheder
     
Øvelse 5:
 
7.18
Standsning og parkering
   
7.18.1-7.18.2
Kendskab til ulykker og kendskab til risikoforhold
   
7.18.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.18.4
Manøvrefærdigheder
   
7.18.5
Lovbestemmelser i øvrigt
 
7.20
Kørsel i tunnel
 
7.21
Kørsel ved letbane
8.
SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN
 
8.1
Særlige risikoforhold mv.
   
8.1.1
Alkohol, bevidsthedspåvirkende stoffer, høj hastighed og manglende brug af sikkerhedssele
 
8.2
Egne holdninger og adfærd mv.
   
8.2.1
Opmærksomhed, adfærd over for andre og egne kørselskompetencer
       
9.
MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG
 
9.1
Vejgreb og belæsning
   
9.1.1
Vejgrebets betydning
   
9.1.2
Belæsning, dæktryk mv.
 
9.2
Hastighed, centrifugalkraft, bremselængde og vejgrebets udnyttelse
   
9.2.1
Bevægelsesenergi og hastighed
   
9.2.2
Centrifugalkraft
   
9.2.3
Bremselængder
   
9.2.4
Vejgrebets udnyttelse
 
9.3
Hindringer på vejen
   
9.3.1
Slalom
   
9.3.2
Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning
   
9.3.3
Kombineret bremse- og undvigemanøvre
 
9.4
Genvindelse af vejgreb efter udskridning
   
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
Kørsel i kurve
Baghjulsudskridning med lastbilen
Forhjulsudskridning med lastbilen
Udskridning med påhængskøretøjet
   
9.4.5
Manøvrernes gennemførelse
       
10.
FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE
 
10.1
Betingelser for at få kørekort
   
10.1.1
Køreundervisning
   
10.1.2
Indstilling til køreprøve
 
10.2
Køreprøvens gennemførelse
   
10.2.1
Krav ved køreprøven
   
10.2.2
Teoriprøven
   
10.2.3
Den praktiske prøve
 
10.3
Lovbestemmelser i øvrigt om kørekort
   
10.3.1
Kørekortets gyldighed
   
10.3.2
Inddragelse og generhvervelse af kørekort