Bilag 1

Tilbage til: Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

  • Andre bilag

  • Bilag 1Rejsebureauordninger og turistordninger
  • Bilag 2Hovedgrupper af visumpligtige tredjelande og regioner

Rejsebureauordninger og turistordninger

Danmark har etableret rejsebureauordninger og turistordninger i følgende lande:

Indien

Kina

Rusland

Ukraine