Bilag 1

Tilbage til: Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer

  • Andre bilag

  • Bilag 1Påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, jf. § 5
  • Bilag 2Kompetencer, som auditorerne skal være i besiddelse af efter at have gennemført uddannelsen i vurdering af psykisk arbejdsmiljø, jf. § 6

Påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, jf. § 5

a) Stor arbejdsmængde og tidspres, herunder også tidspres, der øger risikoen for ulykker.

b) Uklare krav og modstridende krav i arbejdet.

c) Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

d) Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

e) Arbejdsrelateret vold i arbejdet.

f) Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.