Bilag 1

Tilbage til: Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven


ATP-bidrag (A-sats)

Lønperiode/
Timeinterval
 
Lønmodtagers
Andel (1/3) 1)
Arbejdsgivers
andel (2/3) 2)
Samlet
bidrag
Månedslønnede:
(Timer pr. måned)
       
Mindst 117
Mindst 78 – under 117
Mindst 39 – under 78
Under 39
(fuldtid)
(2/3 tid)
(1/3 tid)
94,65
63,10
31,55
0,00
189,35
126,25
63,10
0,00
284,00
189,35
94,65
0,00
         
14-dages lønnede:
(Timer i 14-dages periode)
       
Mindst 54
Mindst 36 – under 54
Mindst 18 – under 36
Under 18
(fuldtid)
(2/3 tid)
(1/3 tid)
49,80
33,20
16,60
0,00
99,60
66,40
33,20
0
149,40
99,60
49,80
0,00
         
Ugelønnede:
(Timer pr. uge)
       
Mindst 27
Mindst 18 – under 27
Mindst 9 – under 18
Under 9
(fuldtid)
(2/3 tid)
(1/3 tid)
24,90
16,60
8,30
0,00
49,80
33,20
16,60
0,00
74,70
49,80
24,90
0,00
         
Løsarbejdere:
Pr. time
 
0,67
1,34
2,01

1) Der er tale om afrundede beløb.

2) Der er tale om afrundede beløb.