Bilag 1

Tilbage til: Bekendtgørelse om krystalglasvarer

 • Andre bilag

 • Bilag 1LISTE OVER KRYSTALGLASARTER
 • Bilag 2Metoder til bestemmelse af de kemiske og fysiske egenskaber af krystalglasgrupperne.

LISTE OVER KRYSTALGLASARTER

a = Metaloxider (i procenter)

b = Vægtfylde

c = Brudtal

d = Overfladehårdhed

e = Symbolets form

f = Bemærkninger

Kendetegn: a - d

Etikettering: e -j

 

 Betegnelser       a    b    c    d    e    f 

 1 

 Cristal       Pb0   Større        Figur  Runde 

 Superieur 30 pct. større end              etiket~ 

 Cristallo      end   eller             ter, 

 Superiore 30 pct. eller  lig              farve: 

 Hochbleikristall  lig   med              guld 

      30 pct.*)med   3,00             diameter 

 Volloodkristal   30 pct.                større 

      30 pct.                    end 

                              eller 

                              lig med 

 Full lead                         1 cm. 

 Crystal  30 pct. 

 Krystal  30 pct. 

 2 

 Cristal au    Pb0   Større 

 Plomb  24 pct. større end 

 Cristallo al   end   eller 

 Plombo  24 pct. eller  lig 

 Bleikristall       med 

          lig med 

      24 pct.     2,90 

 Loodkristal    24 pct. 

     24 pct.*) 

 Lead Crystal 

     24 pct. 

 Krystal 24 pct. 

 3 

 Krystallin    Zn0,   Større nD        Figur 

                             Etiketter, 

          BaO,  end  større        i form 

          K2O,  eller end          af et 

          PbO   lig  eller         kvadrat 

          alene  med  lig          farve: 

          eller  2,45  med          sølv 

          sammen     1,520         side~ 

          større                længde: 

          end                 større 

          eller                   end 

          lig                    eller 

          med                    lig med 

          10 pct.                  1 cm. 

 4 

 Krystallin     BaO,  større      Vickers Figur Etiket 

          PbO,  end        minus      ter i 

          K2O   eller       550       form af 

          alene  lig        plus      en li~ 

          eller  med        minus      gesidet 

          sammen 2,40       20       tre~ 

          større                  kant, 

          end                    farve: 

          eller                   sølv, 

          lig                    side~ 

          med                    længde: 

          10 pct.                 større 

                               end 

                               eller 

                               lig 

                               med 

                               1 cm 

 • *) Tallet angiver blyoxidindholdet i procent.