Bidragsopkrævningsloven § 21

Denne konsoliderede version af bidragsopkrævningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om opkrævning af underholdsbidrag

Lov nr. 150 af 24. april 1963,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1092 af 15. august 2023

§ 21

Ved inddrivelse af bidrag efter § 19, stk. 2, forvaltes indkomne beløb efter reglerne i værgemålslovens § 35, stk. 1.

Stk. 2 Ophører bidragspligten, inden beløbet er opbrugt, tilfalder den tilbageværende del af dette skyldneren eller hans bo.