14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bidragsopkrævningsloven § 23c

Uddrag fra kommentarerne til bidragsopkrævningsloven § 23c:

Det foreslås, at der som § 23 c i bidragsopkrævningsloven indsættes bestemmelser om pligt til at anvende digital selvbetjening ved indgivelse af henvendelser efter bidragsopkrævningsloven.Det foreslås således som § 23 c, stk. 1, at indsigelser efter § 2, 2. pkt., anmodninger efter § 20 og anmodninger om indbringelse af en afgørelse truffet af Famil...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.