14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bidragsopkrævningsloven § 23a

Lov om opkrævning af underholdsbidrag paragraf 23a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bidragsopkrævningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 769 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23a Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

•••

Stk. 2 Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Familieretshuset anvendelse.

•••

Stk. 3 Afgørelse efter § 2, 2. pkt., og § 20 træffes efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Familieretshuset af Familieretshuset eller familieretten.

•••

Stk. 4 Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelserne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset.

•••
profile photo
Profilside