14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bidragsopkrævningsloven § 1

Lov om opkrævning af underholdsbidrag paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bidragsopkrævningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 769 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Reglerne i denne lov finder anvendelse på opkrævning af underholdsbidrag til barn, ægtefælle eller en uden for ægteskab besvangret kvinde, såfremt bidraget tjener til fyldestgørelse af en i dansk lov hjemlet underholdsforpligtelse.

•••

Stk. 2 Endvidere finder lovens regler anvendelse på opkrævning af bidrag til fyldestgørelse af en underholdsforpligtelse i henhold til udenlandsk lov i det omfang, det fastsættes ved overenskomst med fremmed stat eller bestemmes af social- og indenrigsministeren.

•••

Stk. 3 Loven finder ikke anvendelse på opkrævning af renter af underholdsbidrag.

•••
profile photo
Profilside