14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bidragsbekendtgørelsen § 12

Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bidragsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 285 af 20. marts 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 En ændring af et børnebidrag eller et ægtefællebidrag har virkning fra den første forfaldsdag efter afgørelsen, jf. dog stk. 2-4 og §§ 13 og 14.

•••

Stk. 2 I følgende situationer har en ændring af et bidrag virkning fra et tidligere tidspunkt end efter det efter stk. 1 fastsatte:

  • 1) Sagsbehandlingen er trukket urimeligt længe ud på grund af Familieretshuset, domstolene eller en af sagens parter.

  • 2) Bidragsbetalerens indtægt reduceres på grund af arbejdsledighed.

  • 3) Når et bidrag, der tilkommer det offentlige, nedsættes eller bortfalder.

  • 4) Barnet flytter fra den ene forælder til den anden.

  • 5) Et barn, der har været anbragt uden for hjemmet, tager ophold hos bidragsbetaleren.

  • 6) Bidragsbetaleren anses ikke som far eller medmor til barnet efter børneloven.

  • 7) En aftale om ikke at skulle betale børnebidrag tilsidesættes.

•••

Stk. 3 Hvis et barn modtager børnepension, der hidrører fra bidragsbetalerens pensionsordning eller lignende, bortfalder eller nedsættes børnebidraget normalt fra det tidspunkt, hvor børnepensionen har virkning, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter tidspunktet for børnepensionens udbetaling.

•••

Stk. 4 Hvis der foreligger særlige omstændigheder, kan det i afgørelsen fastsættes, at en ændring af et bidrag har virkning fra et tidligere eller senere tidspunkt end det efter stk. 1-3 fastsatte.

•••
profile photo
Profilside