14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bidragsbekendtgørelsen § 11

Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bidragsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 285 af 20. March 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Der fastsættes normalt kun bidrag til dækning af de ved en abort forvoldte særlige udgifter efter § 19, stk. 2, i lov om børns forsørgelse, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter aborten.

•••
profile photo
Profilside