14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Biblioteksloven § 30

Lov om biblioteksvirksomhed paragraf 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af biblioteksloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 100 af 30. January 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Kulturministeren kan efter forhandling med de kommunale parter og vedkommende ministre bestemme, at bibliotekerne skal opkræve gebyr for bestilling af materiale via internetadgang til bibliotekernes fælles bibliotekskatalog.

•••

Stk. 2 Opkrævningen foretages af det bibliotek, som ekspederer bestillingen til brugeren.

•••

Stk. 3 Kulturministeren fastsætter efter forhandling med de kommunale parter og vedkommende ministre nærmere regler om opkrævning af gebyret, der er nævnt i stk. 1. Reglerne kan blandt andet vedrøre gebyrets størrelse, opkrævningsformen samt undtagelser fra betalingsforpligtelsen.

•••
profile photo
Profilside