14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Biblioteksloven § 15

Lov om biblioteksvirksomhed paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af biblioteksloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 100 af 30. January 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Danmarks Blindebibliotek virker som overcentral for folkebibliotekerne ved at fremskaffe materiale til bibliotekerne med særligt henblik på informationsformidling til blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til eller har vanskeligt ved at læse trykt tekst. Danmarks Blindebibliotek formidler lån fra ind- og udland i tilknytning til folkebibliotekernes betjening af den omtalte gruppe af brugere.

•••

Stk. 2 Danmarks Blindebibliotek kan rådgive biblioteksvæsenet om forhold af betydning for betjeningen af gruppen af brugere, der er nævnt i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside