14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Biblioteksafgiftsloven § 8

lov om biblioteksafgift paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af biblioteksafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. December 2002. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 På finansloven opføres årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til komponister, tekstforfattere, udøvende kunstnere og andre, hvis grammofonplader, fysiske lydbøger, netlydbøger og andre lydbærende materialer, som er udgivet i Danmark, benyttes på bibliotekerne.

•••

Stk. 2 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om fordelingen af beløbet og kan herunder fastsætte, at beløbet fordeles af et udvalg, der nedsættes af ministeren, og at udvalget træffer den endelige administrative afgørelse. Bekendtgørelse om biblioteksafgift

•••

Stk. 3 Kulturministeren kan fastsætte regler om, at en del af rådighedsbeløbet, jf. stk. 1, skal øremærkes til indlæsere af netlydbøger, og fastsætte nærmere regler for fordelingen af beløbet. Bekendtgørelse om biblioteksafgift

•••
profile photo
Profilside