14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Biblioteksafgiftsloven § 1

lov om biblioteksafgift paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af biblioteksafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. December 2002. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 På finansloven opføres årligt en bevilling til biblioteksafgift, som fordeles efter reglerne i denne lov som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis trykte bøger, e-bøger, fysiske lydbøger og netlydbøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker.

•••

Stk. 2 I 2018 øremærkes 4 pct. af bevillingen til biblioteksafgift til e-bøger og netlydbøger.

•••

Stk. 3 I 2019 og 2020 øremærkes 6 pct. af bevillingen til biblioteksafgift til e-bøger og netlydbøger.

•••

Stk. 4 I 2021 øremærkes 8 pct. af bevillingen til biblioteksafgift til e-bøger og netlydbøger.

•••

Stk. 5 Fra 2022 opgøres størrelsen på det beløb, som øremærkes til e-bøger og netlydbøger, på baggrund af forholdet mellem udlånet af trykte bøger og fysiske lydbøger og udlånet af e-bøger og netlydbøger.

•••

Stk. 6 Kulturministeren kan fastsætte regler om opgørelsen af størrelsen på det beløb, som øremærkes til e-bøger og netlydbøger fra 2022, jf. stk. 5. Ministeren kan i den forbindelse beslutte, at visse udlån ikke medtages i opgørelsen.

•••
profile photo
Profilside