Nr. 1544 fra 2014

Print

Titel

Folkekirkens styre : betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Relaterede retsområder

Kirkeret

File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%