Nr. 1453 fra 2004

Print

Titel

Betænkning om indførelse af en ny karakterskala til erstatning af 13-skalaen: afgivet af Karakterkommissionen, november 2004

Relaterede retsområder

Uddannelse

File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%