Nr. 1327 fra 1996

Print

Titel

Betænkning om budgetlægning for kirkekasserne m.v.: afgivet af det af Kirkeministeriet den 10. maj 1996 nedsatte udvalg

Relaterede retsområder

Kirkeret

File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%