Beskikkelsesbekendtgørelsen § 9

Denne konsoliderede version af beskikkelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter

Bekendtgørelse nr. 63 af 18. januar 2016

§ 9

Personer, som udøver erhvervsmæssig virksomhed i henhold til en beskikkelse som nævnt i § 6, som alene giver adgang til at udføre en del af de former for arbejder, som beskikkelse som landinspektør giver adgang til at udføre, skal udover de i § 8 nævnte oplysninger give deres klienter oplysning om deres erhvervsmæssige titel i hjemlandet og omfanget af deres erhvervsmæssige aktiviteter.