Beskikkelsesbekendtgørelsen § 8

Denne konsoliderede version af beskikkelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter

Bekendtgørelse nr. 63 af 18. januar 2016

Oplysningspligt overfor klienter for landinspektører m.m.
§ 8

Landinspektører skal oplyse deres klienter om

  • 1) Geodatastyrelsens adresse, eventuelt e-postadresse, eller adressen på Erhvervsstyrelsens kvikskranke: www.businessindenmark.dk,

  • 2) brancheorganisationer eller lignende, som vedkommende er medlem af, og

  • 3) deres erhvervsmæssige titel og det EU/EØS-land, hvor tilladelsen til at anvende titlen er givet.

Stk. 2 Hvis en klient anmoder om det, skal landinspektøren oplyse om lovgivningen vedrørende landinspektørers virksomhed, og om hvordan klienten kan blive bekendt med denne.

Stk. 3 Oplysningerne skal gøres tilgængelige, før kontrakt indgås, eller, hvis der ikke indgås en skriftlig kontrakt, før leveringen af tjenesteydelsen. Vedkommende bestemmer selv, hvordan og i hvilken form oplysningerne gives.